ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,240
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
76,343
ไอพี ของคุณ
18.212.83.37


เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันเด็ก 2562 ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ....เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็ก ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง สภาองค์กรขุมชนตำบลแม่ปั๋ง สภานี่ตำรวจภูธรโหล่งขอด คณะแม่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลแม่ปั๋ง รพสต.บ้านแม่ปั๋ง-บ้านผาแดง โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง โรงเรียนประดู่วิทยา อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา มูลนิธิอุ่นใจ บริษัท สุภิราชการเกษตร ป้าว จำกัด และ หน่วยงาน องค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้กล่าว ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนประดู่วิทยา
14 มกราคม 2562

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการประจำทุกเดือน นำโดย นายสมชาติ ตันกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร์ ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ และ นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นตัวแทนในการมอบเบี้ย ฯ ตามโครงการดังกล่าว

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า ใครที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีการรับแทน !!
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
3. ใบมอบอำนาจ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจ,พยาน) เขียนด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่นำใบมอบอำนาจที่เขียนแล้วถ่ายเอกสารมา
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ...
10 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ ๔ เป็นอย่างดี .... ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...
27 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการ บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์เศรษฐกิจ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 2 ปี
01 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 2 ปี เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมชาติ ตัณกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานุการนายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
01 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมชาติ ตัณกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานุการนายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพร้าววิทยาคม
01 พฤศจิกายน 2561

วัน อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 (เดือนเกี๋ยงเหนือ ขึ้น 5 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
01 พฤศจิกายน 2561

วัน พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 (เดือนเกี๋ยงเหนือ ขึ้น 8 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
01 พฤศจิกายน 2561

วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 (เดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
03 ตุลาคม 2561

วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เดือน 12 เหนือ แรม 8 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดสหธรรมิการาม ศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...

03 ตุลาคม 2561

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง และ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันดำเนินโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" แม่ปั๋งสะอาด ประชาราษฎร์ร่วมใจ จงรักภักดี ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรม มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล บำเพ็ญประโยชน์วัดป่าสหธรรมิการามศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง และพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า...คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง และ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
31 กรกฎาคม 2561

ประมวลภาพ:โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับความเมตาวิทยากรมาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักคุณธรรมนำใจ...สู่การทำงานที่ดี โดย ท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. และวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ง กรณีตัวอย่างการกระทำ ผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่27-28 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2561 ผู้เข้าอบรมโดยผู้สูงอายุ เขตตำบลแม่ปั๋ง เขต 1 และ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจาก คุณหมอ โรงพยาบาลพร้าว ที่มาให้ความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมอบรมโครงการดังกล่าวนี้
02 กรกฎาคม 2561

เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (ราชการ) รัฐวิสาหกิจ,ฝ่ายปกครองตำบลแม่ปั๋ง,หัวหน้าสายตรวจชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศล.1(แม่แพง-ม่อนหินไหล),ศล.7(ห้วยปุย),ศล.9(แม่สาย-ป่าเมี่ยง) และ จิตรอาสาทุกหมู่เหล่า ตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ สองข้างทาง.. ถนน เชียงใหม่ - พร้าว) และร่วมต้อนรับนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว,ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว และคณะปั่นจักรยานอำเภอพร้าว ปั่นเยี่ยมชมวิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลแม่ปั๋ง โดยเส้นทาง เริ่มจาก ซุ้มวัดดอยแม่ปั๋ง เข้าไปทางหมู่บ้านแม่ปั๋ง ผ่านโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง -บ้านสันติสุข - บ้านห้วยงู - บ้านโป่งบัวบานเพื่อเยี่ยมชมน้ำพุร้อนโป่งบัวบาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่ปั๋ง
29 มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง ยินดีต้อนรับ ท่านทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมคณะชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอพร้าว เยี่ยมเยือนหน่วยงาน ชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ในตำบลแม่ปั๋ง เพื่อสานสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี ...
07 มิถุนายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (160 รายการ)