ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,022
เดือนที่แล้ว
2,856
ปีนี้
12,423
ปีที่แล้ว
15,701
ทั้งหมด
54,413
ไอพี ของคุณ
54.224.216.155


เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (ราชการ) รัฐวิสาหกิจ,ฝ่ายปกครองตำบลแม่ปั๋ง,หัวหน้าสายตรวจชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศล.1(แม่แพง-ม่อนหินไหล),ศล.7(ห้วยปุย),ศล.9(แม่สาย-ป่าเมี่ยง) และ จิตรอาสาทุกหมู่เหล่า ตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ สองข้างทาง.. ถนน เชียงใหม่ - พร้าว) และร่วมต้อนรับนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว,ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว และคณะปั่นจักรยานอำเภอพร้าว ปั่นเยี่ยมชมวิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลแม่ปั๋ง โดยเส้นทาง เริ่มจาก ซุ้มวัดดอยแม่ปั๋ง เข้าไปทางหมู่บ้านแม่ปั๋ง ผ่านโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง -บ้านสันติสุข - บ้านห้วยงู - บ้านโป่งบัวบานเพื่อเยี่ยมชมน้ำพุร้อนโป่งบัวบาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่ปั๋ง
29 มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง ยินดีต้อนรับ ท่านทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมคณะชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอพร้าว เยี่ยมเยือนหน่วยงาน ชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ในตำบลแม่ปั๋ง เพื่อสานสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี ...
07 มิถุนายน 2561

วันอังคาร ที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยนโม บ้านทุ่งบวกข้าว ม.6 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

05 มิถุนายน 2561

วันอังคาร ที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ภาคบ่าย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกาหลง บ้านสบปั๋ง ม.4 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

05 มิถุนายน 2561

วันอาทิตย์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยเกี๋ยง บ้านห้งยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2561

สืบฮีต ต๋ามฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ขอปอน ขอสุมา คาระวะ ผู้ใหญ่ในอำเภอเมืองป้าว นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้างานข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันนำน้ำขะมิ้น ส้มป่อย สระเกล้าดำหัว ขอปอน ขอสุมา คาระวะ ผู้ใหญ่ในเมืองป้าว
24 เมษายน 2561

จุ่มเนื้อ เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่แก้วมาเติง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สืบฮีต ต๋ามฮอย ฮักษา ประเพณี วัฒธรรม ล้านนา....

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตครอบครัวสูงวัย ตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2561 ดำเนินการจัดงาน โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ทั้งนี้ หัวหน้างาน ช้าราชการ พนักงาน เทศบาตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

20 เมษายน 2561

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เพื่อต่อต้านและห่างไกลยาเสพติด

01 เมษายน 2561

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สคชจ.เชียงใหม่) สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยวิทยากร ท่านปรเมศวร์ อินทรชุมชน รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด และคณะ สนช. สภานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ซึ่งให้ประชาชนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินนอกระบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
05 มีนาคม 2561

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจากจ่าสิบเอก ศราวุธ ภาระกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ที่มาให้ความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมอบรมโครงการดังกล่าวนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึกษานายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และ รับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 15 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
20 กุมภาพันธ์ 2561

ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิด กีฬาประชาชนท้องถิ่นพร้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึกษานายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมกับ พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กีฬาประชาชนท้องถิ่นพร้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 "ป่าไหน่เกมส์" ณ สนามกีฬากลางอำเภอพร้าว ตำบลเขื่อนผาก
31 มกราคม 2561

15 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดกิจกรรมงานรำวงย้อนยุค เพื่อรวบรวมกิจกรรมของนักศึกษาผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ ๓ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนของนักศึกษาผู้สูงอายุ พร้อมกับเฉลิมฉลองการจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาปัจฉิมวัยชีวิต... ณ โรงสีเขียว ตรงข้ามเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
03 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตร ตัวแทนท่านนายอำเภอพร้าว ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ ๓ เป็นอย่างดี และงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่มีผู้นำ ผู้ประสานงาน นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชนตำบลแม่ปั๋ง ทีมงานสร้างสุข ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...
29 ธันวาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (147 รายการ)