ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
764
เดือนที่แล้ว
1,817
ปีนี้
19,029
ปีที่แล้ว
15,701
ทั้งหมด
61,019
ไอพี ของคุณ
54.159.44.54
นายรัฐพลพล ธนะประเสริฐโชค
หัวหน้าสำนักปลัด


นายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายไกรยง ไสยนารถ
นักพัฒนาชุมชน


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักทรพยากรบุคคล


นายยุทธกิจ วรรณพรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายยุทธนา กุลดี
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บึนทึกข้อมูล


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์


นายศุกร์ วงค์เครา
พนักงานดับเพลิง


นายเจริญ หมวกทอง
พนักงานดับเพลิง


นายไชย์ คำหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นายไพบูรณ์ แสงกาคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางชลทิชา หน่อคำ
พนักงานธุรการ


นางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นายกิตติศักดิ์ แสงกาคำ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นางศรีนวล พันธ์ชน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นางบุญหลั่น สุภา
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นายสมคิด คำพิดาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นางสาวนิตยา ชื่นบาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน


นางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน