ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
992
เดือนที่แล้ว
1,618
ปีนี้
17,440
ปีที่แล้ว
15,701
ทั้งหมด
59,430
ไอพี ของคุณ
54.224.150.24


เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561 ดังนี้

1.จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โครงการ "ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล

2.กิจกรรมจิตอาสาทะความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน

3.กิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" แม่ปั๋งสะอาด ประชาราชฏร์ร่วมใจ จงรักภักดี ประจำปี พ.ศ.2561

4.การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน เครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

5.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น งาน สลากภัตร .สรงน้ำพระธาตุ

6.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

นายอรุณ  ธนะหมี

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง

01 ตุลาคม 2561

วันวิสาขบูชา ในปี 2561 นี้ ตรงกับ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถหยุดพักผ่อนและพาครอบครัวไปสร้างบุญบำเพ็ญกุศลและกระทำพิธีทางศาสนาได้อยากเต็มที่ แต่ทว่าชาวพุทธเองบางท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่า วันวิสาขบูชา นั้นมีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงเป็นวันหยุด รวมถึงควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติตนอย่างไรกันใน วันวิสาขบูชา นี้

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงขอมาบอกเล่าประวัติคร่าวๆสำหรับ วันวิสาขบูชา พร้อมทั้งคำสอนสำคัญ ข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ วันวิสาขบูชา มาฝากกัน

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ

ครั้งแรก : เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดา กับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา
ครั้งที่สอง : เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศมคธ ปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา
ครั้งที่สาม : เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินาราย

ทั้งหมดนี้จึงนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบัน แต่ความอัศจรรย์ดังกล่าว ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวล

มาต่อกันที่วิธีปฎิบัติตนใน วันวิสาขบูชา กันบ้าง

ช่วงเช้า : เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ควรไหว้พระ นั่งสมาธิ ทำจิตให้สงบหลังจากตื่นนอน และเตรียมทำบุญ ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดตามความเหมาะสม

ช่วงสาย : เดินทางไปวัดที่อยู่ใกล้บ้าน ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ทำบุญทำทาน และสมาทานรักษาศีล 5หรือ ศีล 8

ช่วงบ่าย : ฟังพระธรรมเทศนาในวัดที่จัดให้มีพิธีเทศน์ในตอนกลางวัน หรือไปเดินจงกรม นั่งสมาธิชำระล่างความเศร้าหมองตามความสะดวกเหมาะสม โดยที่ต้องไม่หลับนอนในวันสำคัญนี้

ช่วงเย็น : เตรียมตัวเพื่อเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา

ขอบคุณข้อมูลดีๆ : https://www.bugaboo.tv/watch/314804

28 พฤษภาคม 2561

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา ดังนี้..

28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมาตรการห้ามเผา 51 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. ถึง 20 เม.ย. 61 จึงขอความร่วมมือกัน อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 51 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-20 เม.ย. 2561 ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไป

21 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเป็นความรู้สำหรับประชาชนผู้สนใจในการร่วมกันสอดส่องดูแลป้องกันการทุจริต โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง แล บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

03 กรกฎาคม 2560

สำหรับปี 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2560 ว่า

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

 

26 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ

1.ศูนยูอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสำนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่

2.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลแม่ปั๋ง

3.ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

โดยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด

2.ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.maepang.go.th

3.ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห์/เอกสาร)

4.ไปรษณีย์ปกติ (ที่อยู่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 263 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190)

5.ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห์/เอกสาร)

6.โทรศัพท์ : 053-257336

7.ร้องเรียนทาง Facebook เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (https://www.facebook.com/samsarawut.b)

 

08 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
05 พฤษภาคม 2560

- สวมหมวกนิรภัย
- เมาไม่ขับ
- โทรไม่ถือ
10 เมษายน 2560

08 เมษายน 2560

08 เมษายน 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
01 เมษายน 2560

ปลูกฝังปลูกจิต ปลูกความคิดเด็กไทย

ทิ้งขยะสิ่งของใด นั่นมิใช่ที่สาธารณะ...

15 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา ดังนี้..

13 มีนาคม 2560

01 มีนาคม 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)