เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา ดังนี้..
 13 มีนาคม 2561


 06 มิถุนายน 2560

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคุมเข้ม "60 วันห้ามเผาเด็ดขาด" พื้นที่โล่ง-เกษตร หวังแก้ปัญหาหมอกควันช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. เตือนหากฝ่าฝืนสั่งลงโทษเฉียบขาดทั้งจำทั้งปรับ!!!!
 15 กุมภาพันธ์ 2560

การ ขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่น มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัว และยึดเกาะถนนของรถลดลง รวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมสภาพรถช่วงฝนตก ดังนี้ใบปัดน้ำฝน เนื้อยางไม่แห้งกรอบ หรือฉีกขาด ไม่มีเสียงดังขณะใช้งาน กวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาด ไม่มีรอยขุ่นมัว กระปุกน้ำฉีดกระจก ไม่มีรอยรั่วซึม หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน และเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจก หรือแชมพูในกระปุกฉีดน้ำจะช่วยขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดมากขึ้น กรณีหัวฉีดน้ำอุดตันให้ใช้เข็มหมุดเจาะบริเวณรู พร้อมปรับทิศทาง ของช่องฉีดน้ำให้ตรงกับกระจกหน้ารถ ระบบเบรก สามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่ปลอดภัย หากมีเสียงดังขณะเหยียบเบรก รถมีอาการปัด เหยียบแป้นเบรกไม่ลง หรือมีสัญลักษณ์ไฟระบบเบรกค้างบนหน้าปัด ควรนำรถเข้าศูนย์บริการ หรือให้ช่างตรวจสอบระบบเบรก ยางรถยนต์ มีดอกยางละเอียด หน้ายางไม่สึก มีร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3 – 4 มิลลิเมตร และเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2 – 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และยึดเกาะถนน สัญญาณไฟ มีแสงไฟ ส่องสว่างทุกดวง กรณีหลอดไฟชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ เพื่อให้แสงไฟส่องสว่างอย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในช่วงฤดูฝน อาทิ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สเปรย์ไล่ความชื้น ไฟฉาย อุปกรณ์ลาก พ่วง จูง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้นำมาใช้งานได้ทันที...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
 01 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
 05 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
 01 เมษายน 2560

มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า ไฟ ป่า มีสถิติการเกิดสูงในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับไฟป่า และการป้องกันไฟป่า ดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
 20 กุมภาพันธ์ 2560

          ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๕ อัตรา รับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันที่  23  กันยายน 2559 โดยกำหนดประเมินสมรรถนะในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙ นั้น
          บัดนี้  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าว  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  รายละเอียดดังนี้

 29 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

เรื่อง  แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

 12 กันยายน 2559


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

 

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 23 กันยายน 2559


 15 กันยายน 2559

ด้วย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔   เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. นักการ                                                                  จำนวน 1  อัตรา

2. คนงานทั่วไป (ใช้แรงงานทั่วไปและขับรถกู้ชีพกู้ภัย)             จำนวน 1  อัตรา

3. คนงานทั่วไป (ใช้แรงงานทั่วไปและขับรถนักเรียน)               จำนวน 1  อัตรา

4. คนงานทั่วไป (ใช้แรงงานทั่วไปและช่วยเหลืองานสารสนเทศ)  จำนวน 1 อัตรา

5. คนงานทั่วไป (ใช้แรงงานทั่วไปและช่วยเหลืองานไฟฟ้าสาธารณะ)  จำนวน  1 อัตรา

     รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 09 กันยายน 2559

 15 มิถุนายน 2558

ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์

โลกร้อนแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย 10 วิธี ดังนี้

1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้  
2. เปลี่ยนหลอดไส้ เป็นหลอดตะเกียบ
3. ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 25 องศา
4. ลดใช้เครื่องทำน้ำร้อน
5. ติดฉนวนกันความร้อนในบ้าน
6. ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
7. เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
8. เลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวคนเดียว  
9. เลือกซื้อของที่ผลิตในประเทศ
10. กินผักแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.kapook.com
 15 มีนาคม 2559

 ปลูกฝังปลูกจิต                     ปลูกความคิดเด็กไทย

ทิ้งขยะสิ่งของใด                   นั่นมิใช่ที่สาธารณะ  

คำขวัญสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสิ่งแวดล้อม)

 15 มิถุนายน 2559

 [1]  2    


เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th