แนะเลือกใช้ยางและดูแลรักษายาง...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุยางระเบิด
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.disaster.go.th/th/content-news-146-1/
 05 พฤษภาคม 2560
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th