ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปีงบประม   [ 03 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร
  

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th