ชื่อเอกสาร : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประดู่ - ผาแดง   [ 21 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประดู่ - ผาแดง หมู่ที่ 2 - 12 ช่วงที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.52-001 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง
  

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th