ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,942
เดือนที่แล้ว
2,443
ปีนี้
1,942
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
66,995
ไอพี ของคุณ
34.203.213.116


การเตรียมตัวเข้าสู่ อาเซียน


 การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้คำขวัญ “อาเซียนรวมตัวกันเป็นหนึ่ง” ภายในปี พ.ศ. 2558 หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่ามีทั้งผลดีหลายประการและผลกระทบที่น่า เป็นห่วงต่อสังคมและคนไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยให้ความสำคัญและเตรียมการในเรื่องนี้มากน้อย เพียงใดประเด็นที่ควรให้ความสนใจ คือ นักศึกษารุ่นใหม่จะมองเห็นและตระหนักในสถานการณ์ประชาคมอาเซียนเพียงใด ถ้าหากนักศึกษาตระหนัก ปรับตัวและเตรียมการ ก็เชื่อได้แน่ว่า ประเทศไทยต้องมีอนาคตที่สดใส แต่หากนักศึกษารุ่นใหม่ขาดความตระหนักและไม่เตรียมการ นอกจากจะส่งผลต่อตัวนักศึกษาเองแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและของประชาคม อาเซียนอีกด้วย นักศึกษาใหม่ 2554 จึงต้องเรียนรู้และวางเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมต่อการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะทันทีที่นักศึกษารุ่นนี้สำเร็จการศึกษาก็จะตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทันที4 ปีจากนี้ไปจึงเป็น 4 ปีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เอกสารบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อหาภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น ต่อนักศึกษา เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การคิดต่อ คิดตาม และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้สามารถเผยแพร่ได้ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ "คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ"

ที่มา : โดย คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ


 
24 เมษายน 2557