ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
992
เดือนที่แล้ว
1,618
ปีนี้
17,440
ปีที่แล้ว
15,701
ทั้งหมด
59,430
ไอพี ของคุณ
54.224.150.24


การเตรียมตัวเข้าสู่ อาเซียน


 การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้คำขวัญ “อาเซียนรวมตัวกันเป็นหนึ่ง” ภายในปี พ.ศ. 2558 หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่ามีทั้งผลดีหลายประการและผลกระทบที่น่า เป็นห่วงต่อสังคมและคนไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยให้ความสำคัญและเตรียมการในเรื่องนี้มากน้อย เพียงใดประเด็นที่ควรให้ความสนใจ คือ นักศึกษารุ่นใหม่จะมองเห็นและตระหนักในสถานการณ์ประชาคมอาเซียนเพียงใด ถ้าหากนักศึกษาตระหนัก ปรับตัวและเตรียมการ ก็เชื่อได้แน่ว่า ประเทศไทยต้องมีอนาคตที่สดใส แต่หากนักศึกษารุ่นใหม่ขาดความตระหนักและไม่เตรียมการ นอกจากจะส่งผลต่อตัวนักศึกษาเองแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและของประชาคม อาเซียนอีกด้วย นักศึกษาใหม่ 2554 จึงต้องเรียนรู้และวางเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมต่อการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะทันทีที่นักศึกษารุ่นนี้สำเร็จการศึกษาก็จะตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทันที4 ปีจากนี้ไปจึงเป็น 4 ปีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เอกสารบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อหาภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น ต่อนักศึกษา เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การคิดต่อ คิดตาม และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้สามารถเผยแพร่ได้ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ "คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ"

ที่มา : โดย คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ


 
24 เมษายน 2557